Obchodní podmínky

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zakoupené zboží můžete vrátit do 14 dnů bez uvedení důvodu. Zboží musí být zabalené v odpovídajícím obalu, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Kabelky je nutné balit do krabic odpovídající velikosti, peněženky a menší zboží do protinárazových bublinkových obálek.
Doporučujeme, aby zboží bylo v původním stavu se všemi visačkami.
Přiložte kopii objednávky a vyplněný formulář PRO VRÁCENÍ A REKLAMACE.
Zásilku pošlete doporučeně na adresu Kateřina Dohnalová, Převrátilská 41/8, 390 01 Tábor.
Peníze za vrácené zboží Vám odešleme na účet nejdéle do 5 dní, bez částky za poštovné.
Možnost vrácení zboží se nevztahuje na zboží zakoupené v promo akcích 2 + 1 Kč a nebo druhá věc zdarma.

ZPŮSOB UŽITÍ PRODUKTŮ

Tašky - slouží ke každodennímu nošení, k přenášení věcí běžné potřeby.
Kabelky - slouží jako módní doplněk pro drobné osobní věci. Doporučená zátěž je max. 2 kg v závislosti na velikosti kabelky.
Nejsou určené k dennímu zatěžování, spíše k příležitostnému nošení, myšleno k šetrnému zacházení.
Vzhledem k jejich jemnější struktuře a zdobení jsou snadno náchylné k okolním vlivům, k promočení, mrazu a následnému ošoupání.
Zvláště u módních barevných potisků je třeba brát na zřetel, že tyto výrobky nejsou určeny ke každodennímu používání, neboť
v zátěžových místech (např. u opasku) může být snadno jejich jemná struktura narušena.
Batohy (lehké batohy bez zádové výztuhy) - slouží pouze jako doplněk pro drobné osobní věci.
Batohy (vyztužený zádový systém) - lze použít i k přenášení těžších věcí.
Peněženky - dbejte na uspořádání přihrádek, aby nedocházelo k poškození vinou velikosti karet, vizitek apod.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Pro úspěšné vyřízení reklamačního řízení dodržujte tyto podmínky:
  a) zboží odešlete k reklamaci zabalené tak, aby nedošlo k poškození během přepravy
  b) přiložte kopii objednávky/faktury a úplný popis závady
  c) reklamaci pošlete na adresu: Kateřina Dohnalová, Převrátilská 41/8, 390 01 Tábor
  d) zboží je třeba reklamovat při první známce poškození, pokud se vady zhoršují dalším užíváním, nelze reklamaci uznat jako oprávněnou
 2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 3. Po vyřízení reklamace Vás budeme kontaktovat.
 4. Nárok na uplatnění reklamace zaniká v následujících případech:
  a) vznikne-li škoda při přepravě zboží, za vzniklou škodu odpovídá dopravce
  b) došlo k mechanickému poškození
  c) nesprávné používání, nedodržování určené kategorie výrobku
  d) vystavení zboží nadměrnému zatížení nebo zlomení
  e) nadměrné opotřebení a úmyslné poškození
  f) zboží je reklamováno po záruční lhůtě
  g) na zboží byly provedeny úpravy nebo opravy
  h) není možné uznat vadu chybnou manipulací nebo neodborným zacházením (např. praním)
 5. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží, nebo jeho neúplnost před jeho použitím, musí tuto skutečnost sdělit co nejdříve.
 6. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců. Záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba, což znamená, že při intenzivním užívání může být životnost zboží nižší než záruční doba.
 7. Třicetidenní zákonná lhůta pro vyřízení reklamace začíná bežet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím, tedy od převzetí zásilky.